AHOJ / CZ
HELLO / EN
ПРИВЕТ / RU
SMÍCHOV
 
 
je správný
is good
аутентичный
 
je v pohodě
is right
спокойный
 
je nad věcí
is cool
клeвый
 
je svůj
is authentic
свой
 
je neugraf
is neugraf
Neugraf
DEJTE MI VĚDĚT PŘEDNOSTNĚ
LET ME KNOW IN ADVANCE
СООБЩИТЕ МНЕ ЗАРАНЕЕ
A budeme rádi i za
We will be glad even of
И мы будем рады
Nechte nám na sebe kontakt a získejte tím přednostní nabídku na koupi nemovitosti v projektu Neugraf ještě před oficiální prodejní kampaní. Také Vás budeme informovat o všech novinkách formou newsletteru.
Let us contact you and get the preferential Neugraf offer to buy a property before the official sales campaign. Our newsletter will also inform you about all the latest news.
Оставьте ваши контакты и получите приоритетное предложение покупки недвижимости в рамках проекта Neugraf еще перед официальной продажной кампанией. Мы также будем информировать вас обо всех новостях в форме информационного бюллетеня.
Mám zájem o koupi
nemovitosti za účelem
I am interested in buying
a property for the purpose of
Я заинтересован/a в покупке
недвижимости для цели
bydlení
living
проживания
investice
investment
инвестиции
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací
I agree to the processing of my personal data. Learn more
Я согласен/a на обработку моих персональных данных. Подробнее
* údaje označené hvězdičkou jsou povinné
* all fields marked with an asterisk are required
* Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполненияd

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ DATABÁZE KLIENTŮ PRO PŘEDNOSTNÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK


Ve smyslu ustanovení  §  5  odst. 2 věty první zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOOU“) tímto souhlasím s  tím, aby společnost Grafická 1 s.r.o., IČ: 05779871, se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako správce, a [*] jako zpracovatel, prostřednictvím svých zaměstnanců či jiných osob, zpracovávali mé osobní údaje, a to ve formě jejich shromažďování, uchovávání, předávání a vyhodnocování, jak je uvedeno dále, a to manuálně i automatizovaným způsobem.

Tento souhlas se vztahuje na mé osobní údaje v  rozsahu jméno, příjmení, e‑ mail a telefonní číslo, které budou zpracovávány pro účely vytvoření databáze klientů pro přednostní zasílání novinek (dále jen „Databáze“) a za účelem následného budoucího oslovení respondenta ve věcech obchodní činnosti správce a zasílání obchodních sdělení správce. Dále výslovně souhlasím s tím, aby osobní údaje takto získané byly poskytnuty společnostem v rámci  podnikatelského seskupení CRESTYL, a to pouze v rozsahu a k účelu, ke kterému byly poskytnuty správci.

Zpracování osobních údajů bude probíhat v  rozsahu nezbytném pro naplnění příslušného účelu zpracování (tedy vytvoření Databáze, budoucího oslovení respondenta a zasílání obchodních sdělení správcem), a to vždy po dobu trvání příslušného účelu zpracování, a na tuto dobu svůj souhlas se zpracováním uděluji.

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoli bezplatně odvolat na adrese správce osobních údajů.

Dále beru na vědomí, že mám dle § 11 ZOOU právo na informace o zpracování osobních údajů, na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i právo žádat po správci vysvětlení a odstranění případně závadného stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů) ve smyslu ustanovení §  21  ZOOU, jakož i další práva vyplývající ze ZOOU.
OK
EVA
IGOR
IGOR
ИГОРЬ
EVA
IGOR
IGOR
ИГОРЬ
EVA /
IGOR
IGOR
ИГОРЬ
EVA /
IGOR
IGOR
ИГОРЬ

Žiju
Smíchov
I LIVE
SMÍCHOV
ЖИВУ
SMÍCHOV

Smíchov není jen Anděl. Je to moderní čtvrť na břehu Vltavy, přímo v centru města, ale přesto svá. Vše mám na jednom místě… nákupy, parky, resturace, kavárny a kluby, náplavka… a ne ta přeplněná náplavka, ta není naše. Ta smíchovská.
SMÍCHOV is not only Anděl. This is also a fashionable quarter on the bank of the Vltava River in the very centre of city, but authentic. There is everything in one place … shopping, parks, restaurants, cafés and clubs, a water shore called náplavka …, not that overcrowded náplavka, that one is not ours. We have our own náplavka called Smíchovská.
SMÍCHOV - это не только Аnděl. Это современный квартал на берегу реки Влтавы, прямо в центре города, но он исключительный. В нем есть все в одном месте ... магазины, парки, рестораны, кафе и клубы, берег реки – пражская náplavka ..., но это не битком набитая náplavka, этa переполнена не наша. Нашу называют Smíchovská.

Žiju
Smíchov
I LIVE
SMÍCHOV
ЖИВУ
SMÍCHOV

Smíchov není jen Anděl. Je to moderní čtvrť na břehu Vltavy, přímo v centru města, ale přesto svá. Vše mám na jednom místě… nákupy, parky, resturace, kavárny a kluby, náplavka… a ne ta přeplněná náplavka, ta není naše. Ta smíchovská.
SMÍCHOV is not only Anděl. This is also a fashionable quarter on the bank of the Vltava River in the very centre of city, but authentic. There is everything in one place … shopping, parks, restaurants, cafés and clubs, a water shore called náplavka …, not that overcrowded náplavka, that one is not ours. We have our own náplavka called Smíchovská.
SMÍCHOV - это не только Аnděl. Это современный квартал на берегу реки Влтавы, прямо в центре города, но он исключительный. В нем есть все в одном месте ... магазины, парки, рестораны, кафе и клубы, берег реки – пражская náplavka ..., но это не битком набитая náplavka, этa переполнена не наша. Нашу называют Smíchovská.

Fotím
Smíchov
I PHOTOGRAPH
SMÍCHOV
Фотографирую
SMÍCHOV

Urban prostředí se setkává
s prvorepublikovou architekturou.
Stejně tak jako NEUGRAF.
Smíchov je plný zákoutí, výhledů…
obraz k soundtracku mého života.
Urban environment meets the first
Czechoslovak Republic architecture.
Like NEUGRAF.
Smíchov is full of secluded places and views…
the picture to the soundtrack of my life.
Городская среда встречается с архитектурой первой Чехословацкой республики. То же самое касается и NEUGRAF. SMÍCHOV полный прекрасных углов, видов ... образ к саундтреку моей жизни.

Objevuju
Smíchov
I DISCOVER
SMÍCHOV
Pаскрываю
SMÍCHOV

Urban prostředí se setkává
s prvorepublikovou architekturou.
Stejně tak jako NEUGRAF.
Smíchov je plný zákoutí, výhledů…
obraz k soundtracku mého života.
Urban environment meets the first
Czechoslovak Republic architecture.
Like NEUGRAF.
Smíchov is full of secluded places and views…
the picture to the soundtrack of my life.
Городская среда встречается с архитектурой первой Чехословацкой республики. То же самое касается и NEUGRAF. SMÍCHOV полный прекрасных углов, видов ... образ к саундтреку моей жизни.

Hraju
Smíchov
I PLAY
SMÍCHOV
ИГРАЮ
SMÍCHOV

Smíchov je divadlo, galerie, kavárny,
kde potkávám lidi s vlastním pohledem na věc.
Lidi s charakterem,
lidi, ve kterých nacházím inspiraci.
Smíchov is a theatre, a gallery, a café where I meet people with their own views of a thing.
People with character, people I find inspiration in.
SMÍCHOV - это театр и  галерея, это кафе, где я встречаю людей с собственным взглядом на жизнь. Людей с характером, людей, у  которых я нахожу вдохновение.

Maluju
Smíchov
I PAINT
SMÍCHOV
РИСУЮ
SMÍCHOV

Smíchov je divadlo, galerie, kavárny,
kde potkávám lidi s vlastním pohledem na věc.
Lidi s charakterem,
lidi, ve kterých nacházím inspiraci.
Smíchov is a theatre, a gallery, a café where I meet people with their own views of a thing.
People with character, people I find inspiration in.
SMÍCHOV - это театр и  галерея, это кафе, где я встречаю людей с собственным взглядом на жизнь. Людей с характером, людей, у  которых я нахожу вдохновение.

1/3

1/3

2/3

2/3

3/3

3/3

NEUGRAF je moderní bydlení v ulici Grafická na Smíchově… ať už je vaším snem prostorný loft, střešní penthouse s velkou terasou a výhledem na Prahu, nebo útulný byt.
NEUGRAF provides a stylish living in Grafická Street in Smíchov whether you dream of a spacious loft, penthouse with a large terrace overlooking Prague, or a cosy apartment.
NEUGRAF - это современное жилье на улице Grafická в части SMÍCHOV ... все равно, если вы мечтаете о просторном лофте, пентхауз с террасой с видом на Прагу или об уютной квартире.
NEUGRAF je moderní bydlení v ulici Grafická na Smíchově… ať už je vaším snem prostorný loft, střešní penthouse s velkou terasou a výhledem na Prahu, nebo útulný byt.

Uzavřený a bezpečný areál nabízí recepci, dostatek parkovacích míst a prostor pro aktivní relax, ať už v okolních parcích, nebo přímo v NEUGRAF.

Terasovitá střecha plná zeleně je prostorem pro posezení s přáteli, kde každý den zapadá slunce nad Prahou, a kde najdete vnitřní klid v rušném městě...
NEUGRAF provides a stylish living in Grafická Street in Smíchov whether you dream of a spacious loft, penthouse with a large terrace overlooking Prague, or a cosy apartment.

The enclosed and safe area offers a sufficient number of parking spaces, a relaxation area in nearby parks or in NEUGRAF.

The terraced roof full of greenery is a place where you can sit with friends, where the sun sets over Prague every day, where you can find inner peace in a busy city.
NEUGRAF - это современное жилье на улице Grafická в части SMÍCHOV ... все равно, если вы мечтаете о просторном лофте, пентхауз с террасой с видом на Прагу или об уютной квартире.

В закрытом и безопасном районе есть конторка портье, множество парковочных мест и место для активного отдыха в окрестных парках или непосредственно в NEUGRAF.

Террасная крыша полная зелени  - это место для сидения с друзьями, где солнце каждый день заходит над Прагой и где вы можете найти внутреннее покойствие в шумном городе.
Uzavřený a bezpečný areál nabízí recepci, dostatek parkovacích míst a prostor pro aktivní relax, ať už v okolních parcích, nebo přímo v NEUGRAF.
The enclosed and safe area offers a sufficient number of parking spaces, a relaxation area in nearby parks or in NEUGRAF.
В закрытом и безопасном районе есть конторка портье, множество парковочных мест и место для активного отдыха в окрестных парках или непосредственно в NEUGRAF.

DEVELOPER
DEVELOPER
ДЕВЕЛОПЕР

UBM Bohemia Development s.r.o. CRESTYL real estate s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8, Česká republika

www.ubm.cz
www.crestyl.com

DEVELOPER
DEVELOPER
ДЕВЕЛОПЕР

UBM Bohemia Development s.r.o. CRESTYL real estate s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8, Česká republika

www.ubm.cz
www.crestyl.com
Terasovitá střecha plná zeleně je prostorem pro posezení s přáteli, kde každý den zapadá slunce nad Prahou a kde najdete vnitřní klid v rušném městě...
The terraced roof full of greenery is a place where you can sit with friends, where the sun sets over Prague every day, where you can find inner peace in a busy city.
Террасная крыша полная зелени  - это место для сидения с друзьями, где солнце каждый день заходит над Прагой и где вы можете найти внутреннее покойствие в шумном городе.

DEVELOPER
DEVELOPER
ДЕВЕЛОПЕР

UBM Bohemia Development s.r.o. CRESTYL real estate s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8, Česká republika

www.ubm.cz
www.crestyl.com